Integritet & cookies | Hajk Online Store

Integritet & cookies


1. Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.


1.1 Vilka personuppgifter samlar vi in?

Hajk Clothing Sverige AB, org. nr 559190-9766 är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar så som:

Namn
Adress
Mobilnummer
Personnummer
IP-adress
E-postadress


1.2 Rättslig grund

Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och ditt köp kommer därför att nekas.

Att samla in dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose vårt och våra kunders intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra varor, tjänster och system.


1.3 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Dina personuppgifter sparas i tre (3) år eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.


1.4 Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi kommer enbart att behandla dina personuppgifter när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. I så stor utsträckning som möjligt kommer vi att minimera användandet av dina personuppgifter


1.5 Hur skyddas dina uppgifter?

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas eller utbytas till något annat företag, utan ditt samtycke. Däremot kan dina uppgifter komma att delas med våra underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden.


1.6 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra varor, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och som vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med.

När dina personuppgifter delas sker det bara för syften som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla köpeavtalet). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundrådgivning), får tillgång till personligt identifierbar information.

Vi delar dina personuppgifter till underleverantörer om vi anser det nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden gentemot dig som kund. Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Hajk Clothing Sverige AB för att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras tryggt.


2. Kund hos Hajk Clothing Sverige AB

En gång per år har du som kund rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används.

Du har rätt som kund att begära att bli raderad ur våra system. Nödvändiga personuppgifter som namn och adress finns dock kvar i vårt affärssystem för att uppfylla bokföringslagens krav. Andra personuppgifter kommer att tas bort.


2.1 Ta bort Kunduppgifter

Maila help@hajk.com och skriv tydligt att Hajk Clothing Sverige AB ska radera samtliga uppgifter om dig som kund. Du kommer sedan få ett skriftligt svar på att åtgärden vidtagits. I samband med att vi tar bort dig som kund, är det upp till dig att påvisa ett eventuellt tidigare köp.

Som kund har du även rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).


2.2 Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning samt nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kan du enkelt avsluta prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Om du önskar få hjälp, maila till oss på help@hajk.com.


3. Avtalstid

Avtalstiden börjar gälla från den tid som du betalar något av dina köp eller har ett konto registrerat hos oss. Ett konto skapas automatiskt i samband med det första köptillfället.


4. Minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha din förälders- eller målsmans samtycke för att kunna handla hos oss.


5. Vad är Cookies och hur används det?

Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Det finns två typer av cookies och vi använder oss av båda. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, dessa används för att exempelvis kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.

Den andra typen av cookies som vanligtvis används är "Session-Cookies". Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session-Cookie" lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. Hajk Clothing Sverige AB använder sig även av tredjepartscookies för att maximera köpupplevelsen. För att du problemfritt ska kunna använda hajk.com krävs det att du har cookies aktiverat.

Please choose your location